Hematologija:
 1. KOMPLETNA KRVNA SLIKA
 2. POSTUPAK S ANEMIČNIM BOLESNIKOM
 3. POLICITEMIJA
 4. LEUKOCITOZA
 5. NEUTROFILIJA
 6. LIMFOCITOZA
 7. MONOCITOZA
 8. BAZOFILIJA
 9. EOZINOFILIJA
 10. NEUTROPENIJA
 11. TROMBOCITOPENIJA
 12. TROMBOCITOZA
 13. TROMBINSKO VRIJEME
 14. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PV (A NORMALNO PTV)
 15. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PTV (A NORMALNO PV)
 16. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PV I PTV
 17. HIPERKOAGULABILNA STANJA
 18. ZLOĆUDNE BOLESTI KRVOTVORNOG SUSTAVA
 19. MONOKLONSKE GAMAPATIJE

7. MONOCITOZA

Monocitozom se smatra apsolutni broj monocita >0,75 × 109/L. Apsolutni broj monocita može se utvrditi prema sljedećem:

Apsolutni broj monocita = ukupni broj leukocita × % monocita

Uzroci monocitoze

Uzroci monocitoze nabrojani su u sljedećoj tablici.

UZROCI MONOCITOZE

HEMATOLOŠKI POREMEĆAJI

BOLESTI VEZIVNOG TKIVA

Akutna mijelogena leukemija

Sistemski lupus eritematodes

Monocitni tip

Reumatoidni artritis

Mijelomonocitni tip

Poliarteritis nodosa

Limfom

Temporalni arteritis

Hodgkinov limfom

Polimiozitis

Ne–Hodgkinov limfom

OSTALI

Kronična limfocitna leukemija

Sarkoidoza

Mijelodisplastični sindrom

Splenketomija

Mijeloproliferativni poremećaji

Karcinom

Kronična mijelogena leukemija

Alkoholna bolest jetre

Policitemija vera

Sprue (tropska i netropska)

Multipli mijelom

Upalna bolest crijeva

Hemolitička anemija

Primjena citokina

Maligna histiocitoza

Rođenje

Imuna trombocitopenična purpura

Depresija

INFEKCIJA

Infarkt miokarda

Bakterijska

Histiocitoza Langerhansovih stanica

Subakutni bakterijski endokarditis

Trovanje tetrakloroetanom

Tuberkuloza

Primjena glukokortikoida

Virusna

Kronična neutropenija

Infektivna mononukleoza

Primjena dezmopresina

CMV

Dugotrajna hemodijaliza

VZV

Sifilis

Stadij povlačenja akutne infekcije

Jedna studija navodi da je monocitoza nađena u preko 50% hematoloških bolesti, u 10% bolesti vezivnog tkiva i 8% malignoma.

Postupak s bolesnikom koji ima monocitozu

Od ključne važnosti je razlikovanje reaktivne od neoplastične monocitoze. Kao što je navedeno u prethodnoj tablici, postoje mnoga ne–maligna stanja povezana s monocitozom. Na takvu monocitozu odnosi se izraz “reaktivna”. Hematološki nalazi pomoću kojih se može razlučiti reaktivna i neoplastična monocitoza nabrojani su u sljedećoj tablici.

Hematološki nalazi pomoću kojih se razlučuje reaktivna i neoplastična monocitoza

Hematološki parametar Reaktivna monocitoza Neoplastična monocitoza

Razmaz periferne krvi

Reaktivni monociti*

Nezreli monociti;

cirkulirajući monoblasti

Prilično skretanje DKS ulijevo

Neuobičajeno

Često

Dispoeza jedne ili više staničnih linija

Nema je

Može se pronaći

*Vakuolizirana citoplazma, zreli nuklearni kromatin, te nazubljene ili zgužvane jezgre osobine su reaktivnih monocita.


Daljnja obrada ovisi o tome smatra li se da bolesnik ima reaktivnu ili neoplastičnu monocitozu. U bolesnika za koje se smatra da imaju reaktivnu monocitozu mogu biti potrebne hemokulture ili serološke pretrage zbog mogućnosti infekcije. Pregled koštane moždine (npr. kultura) može biti potreban ako se smatra da je infekcija zahvatila koštanu moždinu.

U bolesnika za kojeg se smatra da ima neoplastičnu monocitozu, aspiracija i biopsija koštane moždine neophodni su ne samo zbog potvrde postojanja neoplastične monocitoze, već i zbog razlučivanja različitih uzroka, u koje spadaju sljedeći:

Literatura

Cline MJ, “Laboratory Evaluation of Benign Quantitative Granulocyte and Monocyte Disorders”, Hematology Clinical and Laboratory Practice, Bick RL, izd., Vol 2, St Louis, Mo: Mosby, 1993, 1155–60.

Hoffman R, Benz EJ, Shattil SJ, i sur., Hematology, Basic Principles and Practice, 3. izd., New York, NY: Churchill Livingstone, 2000.

Jandl JH, Blood, Textbook of Hematology, 2. izd., Boston, MA: Little, Brown and Company, 1996.

Lee GR, Forester J, Lukens J, i sur., Wintrobe’s Clinical Hematology, 10. izd., Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 1999.

Peterson L and Foucar K, “Granulocytosis and Granulocytopenia”, Hematology: Clinical and Laboratory Practice, Bick RL, izd. St Louis, Mo: Mosby; 1993, 1137–54.